Profesjonalizm

Naszą misją jest zapewnienie mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztów. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,

Rzetelność

W ramach obsługi administracyjnej i finansowej wspónot wykonujemy: zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów i wykonawcami usług;odczyty wodomierzy indywidualnych i głównych, -dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości;

Korzyści

Zarządca zatrudnia konserwatorów do wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymuje całodobowe pogotowie awaryjne, które zapewnia niezawodne i szybkie usuwanie awarii w nieruchomościach zarządzanych przez tut. spółkę.