OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI


W ramach obsługi technicznej dbamy o

  • rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym;
  • roczną kontrolę stanu technicznego budynku;
  • pięcioletnią kontrolę stanu technicznego budynku;
  • przegląd roczny instalacji gazowej;
  • przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej;
  • ogłaszanie konkursu na wykonywanie robót budowlanych;
  • nadzór nad wykonywaniem modernizacji oraz remontów budynków;
  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych.