RZETELNA POLITYKA ADMINISTRACYJNA I FINANSOWA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


W ramach obsługi administracyjnej i finansowej wspólnot wykonujemy:
 • zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów i wykonawcami usług;
 • odczyty wodomierzy indywidualnych i głównych;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości;
 • negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia budynków;
 • zwoływanie, przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych;
 • pomoc w pozyskaniu preferencyjnych kredytów termomodernizacych i inwestycyjnych;
 • reprezentowanie Wspólnot Mieszkaniowych na "zewnątrz";
 • naliczanie właścicielom zaliczek na pokrycie kosztów FR i KZ;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawy mediów oraz kontrahentów;
 • monitorowanie i windykacja należności;
 • prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej;
 • sporządzanie sprawozdali finansowych;
 • przygotowanie projektu planu gospodarczego;
 • obsługa rachunków bankowych wspólnoty.

Każda wspólnota mieszkaniowa posiada 3 odrębne rachunki bankowe tj. obrotowy, FR i OKO. Regulowanie zobowiązań i należności wspólnoty odbywa się poprzez wskazane rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych. Właściciele mają możliwość pełnej kontroli nad środkami wydatkowymi z rachunków bankowych. Księgowość finansowo - księgowa jest prowadzona profesjonalnym programem DOM 5 opracowanym przez firmę "SACER" z Gdyni. Wszystkie stanowiska pracownicze wyposażone są w profesjonalny sprzęt komputerowy z odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnie z przepisami RODO.